Unieke aanpak voor een kindvriendelijke scheiding

Eén op de vijf echtscheidingen verloopt volgens TNS NIPO problematisch of mondt uit in een vechtscheiding. Daar zijn vooral kinderen de dupe van. Om dat te voorkomen, zijn in Bussum advocaat Sabien Kneepkens en psycholoog Barbara Scheffer een unieke samenwerking gestart. Zij begeleiden ouders sámen naar een kindvriendelijke scheiding. “Want niet alleen juridisch, maar zeker ook emotioneel vraagt het veel om als partners uit elkaar te gaan en tegelijkertijd als ouders verbonden te blijven.”

Sabien en Barbara’s samenwerking ontstond bijna twee jaar geleden toen zij beiden werden betrokken bij een ‘typische’ vechtscheidingszaak. Met twee ouders die bij de rechter heel hard riepen dat zij het beste wilden voor hun kinderen, maar dat argument vooral gebruikten om hun eigen gelijk te halen. Dat conflict sleepte eindeloos voort en juist de kinderen gingen daar bijna aan onderdoor. “Er dreigde zelfs uithuisplaatsing,” vertelt Sabien. “Als laatste redmiddel besloten wij die zaak sámen op te pakken. Barbara vanuit haar expertise als psycholoog, ik als familierechtadvocaat, maar wel continu in samenspraak. Die aanpak pakte bijzonder goed uit. Binnen enkele maanden werden de exen het eens over zaken waar ze jaren om streden. Na afloop dachten wij: Wat nu als wij scheidingen meteen vanaf het begin zo begeleiden? Hoeveel strijd en dus leed kunnen we dan voorkomen? Deze gedachten leidden uiteindelijk tot kindvriendelijkscheiden.nu.”

Emotioneel en zakelijk
De kracht van kindvriendelijkscheiden.nu zit vooral in de multidisciplinaire aanpak; de juridische en psychologische begeleiding onder één dak. Barbara: “Daarin zijn we uniek, maar het zou eigenlijk heel logisch moeten zijn. Want scheiden is een zeer traumatisch proces voor iedereen. Vol gevoelens van bijvoorbeeld verdriet, boosheid, schaamte en schuld. Die gevoelens moeten eerst een plek krijgen. Voor jezelf, naar je ex toe en zeker naar de kinderen.” Sabien vult aan: “Gebeurt dat niet, dan is het lastig om tot echt goede afspraken te komen. Dan dreig je het diepere belang ervan, namelijk de toekomst van de kinderen, te vergeten. Dan wordt de kinderalimentatie of het ouderschapsplan een middel om je persoonlijke gram te halen, in plaats een verantwoordelijkheid die je als ouders deelt.”

Ontvlechten en verbinden
Bij kindvriendelijkscheiden.nu richt de begeleiding zich dus niet alleen op de ontvlechting als partners, maar vooral ook op de (nieuwe) verbinding als ouders. “We bieden inzicht in het effect dat de scheiding heeft op je kinderen. En welk aandeel je als ouder in dat proces kunt hebben, negatief en positief. We helpen de communicatie naar elkaar en de kinderen te herstellen en te versterken. Want uiteindelijk draait het daar om,” zegt Barbara. “Uiteraard werken we samen toe naar een helder ouderschapsplan en convenant. Daarbij verliezen we de juridische positie van beide partners zeker niet uit het oog,” gaat  Sabien verder. “Het gaat om de vertaalslag van ‘goed voelen’ naar ‘juridisch kloppen’ en andersom. Daarom stemmen wij dat tijdens het traject steeds met elkaar af. Bijkomend voordeel daarvan is dat het ook heel efficiënt werkt waardoor we de kosten laag kunnen houden. Vaak is de gang naar de rechter nog maar een hamerstuk, omdat deze ook ziet dat je daar niet voor een tweestrijd, maar voor een gezamenlijk belang staat. Overigens houdt bij ons dan nog niet op; we doen ook aan nazorg! Er kunnen zich namelijk, zelfs jaren na de scheiding, altijd nieuwe ontwikkelingen voordoen die effect hebben op de omgang met elkaar en de kinderen. Denk aan nieuwe relaties, wijzigingen in financiële situatie, gezondheid of ontwikkeling op school. Ook dan kun je terecht bij kindvriendelijkscheiden.nu.”

Meer informatie?
Kindvriendelijkscheiden.nu
Huizerweg 4
1402 AA Bussum
T 035 – 2400 253
E wijwillen@kindvriendelijkscheiden.nu

 

 

 

 

 

 

You Might Also Like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *